Hoe kan de tandarts spoeddienst je helpen?

Tandpijn is zonder ook maar enige twijfel één van de meest vervelende soorten pijnen die je kan ervaren. Helaas geldt voor menig aantal tandartsen in de praktijk dat ze over een behoorlijk lange wachttijd beschikken. Met andere woorden, voordat je een beroep op hen kan doen is er vaak reeds een behoorlijke tijd verstreken waardoor je vaak geconfronteerd bent geworden met behoorlijk wat last. Gelukkig bestaat er ook zoiets als een tandarts spoeddienst. Ben je benieuwd om te ontdekken wat een dergelijke tandarts nu precies voor jou kan betekenen? Dan is het zonder meer een aanrader om de informatie door te nemen die je hieronder aantreft. 

Wat is een tandarts spoeddienst precies? 

Laat ons in eerste instantie even kijken naar wat een tandarts spoeddienst nu precies is. Het gaat hierbij zoals de naam reeds aangeeft om een tandarts die je in het bijzonder dient te contacteren wanneer er sprake is van een bepaald spoedgeval. Voor verschillende tandheelkundige problemen geldt dat ze in de praktijk bij voorkeur zo snel mogelijk aangepakt dienen te worden. Dit niet alleen omdat alleen op die manier heel wat pijn voorkomen kan worden, maar ook omdat op deze manier voorkomen kan worden dat het probleem zich gaat manifesteren en bijgevolg erger wordt. 

Omwille van het spoed karakter waar een dergelijke dienst over beschikt spreekt het voor zich dat het niet de bedoeling is om hier contact mee op te nemen voor bijvoorbeeld een standaard controle. Is er sprake van een bepaald probleem welke zorgt voor pijn, maar is deze niet echt urgent? In dat geval spreekt het voor zich dat het wordt aangeraden om gewoon met je standaard tandarts contact op te nemen. De spoeddienst is dus echt alleen voorbehouden voor spoedgevallen. 

Welke behandelingen worden er aangeboden?

Je kan terecht bij een tandarts spoeddienst voor alle behandelingen die over een urgent karakter beschikken. Wat betekent dit nu concreet? Dit betekent dat je ze onder meer kan contacteren bij:

  1. Bloedend tandvlees;
  2. Ernstige kiespijn;
  3. Gebroken tanden;

Wanneer er bijvoorbeeld een tand is afgebroken is dat niet alleen bijzonder vervelend, daarnaast dien je er ook rekening mee te houden dat het vaak zeer belangrijk is om zo snel mogelijk het afgebroken stukje eventueel terug te kunnen plaatsen om het probleem zo goed mogelijk te kunnen verhelpen. Is er geen sprake van een gebroken tand, maar word je wel geconfronteerd met stevige kiespijn? Ook dan zal je uiteraard zo snel mogelijk een passende oplossing willen krijgen. 

Met welke kosten dien je rekening te houden met tandarts spoeddienst?

Het spreekt voor zich dat een beroep doen op de diensten van een tandarts spoeddienst bepaalde kosten met zich meebrengt. Wat dit betreft is het zeer belangrijk om te weten dat deze kosten sterk kunnen verschillen afhankelijk van het probleem waarvan sprake is. Hoe ernstiger het probleem en hoe langduriger de behandeling duurt, des te hoger uiteraard de kosten zullen komen te liggen. Het spreekt voor zich dat dit ongetwijfeld iets is waar je rekening mee zal willen houden. Je kan uiteraard altijd op voorhand vragen aan de tandarts of hij of zij een inschatting van de kosten kan maken. 

Ga naar Denturgent.be voor meer informatie.